top of page

Mijn tarief is € 69,00 voor PGB-gelden/budget en particuliere budgetten.

Tevens heb ik een contract voor "zorg in natura" met ingang van 2018 met de gemeenten

Harlingen

Terschelling

Vlieland

De Waadhoeke en

Thuis+ Friesland.

 

 

 

 

bottom of page